Verzoek van Wittenborg aan ministeries om periode zoekjaar hoogopgeleiden te verlengen.

27.04.2020
Wittenborg University of Applied Sciences Graduates

PERSBERICHT

Apeldoorn, 27 april 2020.

Verzoek aan ministeries om periode zoekjaar* hoogopgeleiden te verlengen.

In een brief gericht aan de minister van Justitie en Veiligheid, de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, en de minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid, zal het bestuur van WUAS verzoeken het zoekjaar hoogopgeleiden dat momenteel 1 jaar bedraagt, te verlengen naar een periode van 2 jaar. Een kopie van de brief zal gestuurd worden naar de Minister-President, vindt u hier.

Prime Minister Mark Rutte with International Students of Wittenborg University of Applied Sciences in 2014

Geen eerlijke kans door coronacrisis voor de internationale buitenlandse talenten.

Het bestuur vindt het verontrustend dat veel afgestudeerden die op het moment in hun zoekjaar zitten door de huidige coronacrisis hun banen verliezen.

Hetzelfde geldt voor de groep internationale (niet-EU) studenten die zich in de laatste fase van hun opleiding bevinden en door aannamestop bij bedrijven geen baan kunnen vinden.

Het gevolg hiervan is dat deze groep door de huidige omstandigheden geen eerlijke kans krijgt een baan te vinden in Nederland.

Om de negatieve effecten van de coronacrisis voor deze groep te beperken is aanpassing van de huidige regelgeving noodzakelijk.

Economische schade, korte termijn denken en veel talent gaat verloren.

Bedrijven willen de hoogopgeleiden graag aannemen, maar willen door de onzekere tijden vaak wachten tot de crisis achter de rug is en de economie weer aantrekt.

Echter hebben de internationale talenten door de huidige geldigheidsduur van het zoekjaar, Nederland tegen die tijd al moeten verlaten.

Het is juist van belang deze groep niet te verliezen, omdat juist zij een grote bijdrage kunnen leveren aan het herstel en versterken van de Nederlandse economie.

Petitie gestart door Wittenborg alumni

Naast Wittenborg zijn ook de hoogopgeleiden zelf - waaronder 20-25 Wittenborg alumni - van mening dat het zoekjaar uitgebreid moet worden.
De groep heeft de handen ineengeslagen om middels een online petitie en een Facebookgroep met inmiddels meer dan 200 leden, aandacht te vragen voor deze kwestie.

Ook zullen zij middels een brief de voorgenoemde ministeries en de Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) vragen om gehoor te geven aan hun verzoek.

*zoekjaar hoogopgeleiden is een verblijfsvergunning voor hoogopgeleiden om na hun studie binnen een zoekperiode van een jaar een baan te vinden in Nederland.

WUP 27/4/2020
by Wittenborg Management
©WUAS Press