Veel Promovendi in Nederland Komen uit Buitenland

09.11.2011

Wed, 2011-09-14 15:21

Eenderde van de promovendi in Nederland is in het bezit van een buitenlands paspoort. Dat is een groot verschil met 1996, het laatste jaar waarin daar onderzoek naar werd gedaan. Toen kwam slechts 1 procent van hen uit het buitenland.

© Transfer

Dat staat in een onderzoek naar PhD-trajecten van de Universiteit Utrecht en de Erasmus Universiteit Rotterdam. Met de brain drain van promovendi uit Nederland valt het volgens dit onderzoek wel mee. Er is eerder sprake van ‘brain gain’ omdat veel buitenlandse promovendi in Nederland willen blijven na de verdediging van hun proefschrift.

 

Het onderzoek PhD-Trajectories and Labour Market Mobility werd gesubsidieerd door het ministerie van Onderwijs. Het ministerie kaartte in 2005 al aan dat er te weinig bekend is over PhD-trajecten en promovendi. De Universiteiten van Utrecht en Rotterdam ondervroegen voor het onderzoek 443 promovendi uit Delft,  Wageningen en uit eigen stal. Ze vinden deze groep representatief voor alle promovendi in Nederland.

De meeste buitenlandse promovendi in Nederland komen uit West-en Oost-Europa en Azië, blijkt uit het onderzoek. De reputatie van de universiteit of supervisor zijn de belangrijkste reden voor buitenlanders om naar Nederland te komen voor een PhD. Volgens de onderzoekers hoeft Nederland zich geen zorgen te maken over brain drain. Van alle ondervraagden wil weliswaar eenvijfde van de promovendi naar het buitenland als hun proefschrift op de plank ligt, maar een groot aantal buitenlandse promovendi wil in Nederland blijven, en slechts enkele Nederlanders plannen het land te verlaten.

 

Het onderzoek gaat ook over de carrièrekansen van promovendi in Nederland. Van de ondervraagden bleek 86 procent al een baan te hebben voordat ze hun proefschrift verdedigden. Onder de groep die nog geen baan had, bevonden zich relatief niet meer buitenlanders. De meeste promovendi vonden een baan in de academische wereld. Uit het onderzoek blijkt verder dat de promovendi vinden dat hun supervisoren voldoende buitenlandse ervaring hebben. Ook vindt tweederde van hen dat ze voldoende mogelijkheden werd geboden om internationale contacten te leggen.