Streng Migratiebeleid Schrikt Kenniswerkers Af Volgens Oppositie

Tue, 2011-09-13 08:39
Streng Migratiebeleid Schrikt Kenniswerkers Af Volgens Oppositie

Een slim migratiebeleid, 'slimmigratie', noemt de VVD het: de komst van kenniswerkers faciliteren, maar de toestroom van kansarme migranten inperken. De oppositie vreest echter dat het strenge migratiebeleid van het huidige kabinet kennismigranten afschrikt, net als in Denemarken.

© Transfer

Oppositiepartijen D66, PvdA, GroenLinks en ChristenUnie dienden daarom gisteren bij de begrotingsbehandeling van Immigratie en Asiel een motie in, waarin zij vragen het regeer- en gedoogakkoord te toetsen op maatregelen die de Nederlandse kenniseconomie kunnen belemmeren. Volgens het World Economic Forum daalt het aantal kenniswerkers in Denemarken vanwege het strenge migratiebeleid daar, hield Gerard Schouw (D66) minister Leers voor, en in Nederland was vorig jaar ook sprake van een terugloop.

Leers is echter van mening dat conjuncturele ontwikkelingen daarvan de oorzaak zijn. “Als de heer Schouw gelijk krijgt, dan moeten wij, meer dan we nu al doen, uitleggen waarvoor wij staan en wat de achtergronden zijn van onze aanpak”, zei hij. “Wij moeten duidelijk maken dat Nederland zich wel openstelt voor mensen van buiten met kwaliteiten.”

De minister kon de VVD gerust stellen, die vroeg of er niet meer moet gebeuren om kennismigranten aan te trekken. De kennismigrantenregeling is een goede start, vinden de liberalen, maar andere landen zitten ook niet stil. Leers vertelde positieve geluiden te horen over de regeling waardoor “echte kenniswerkers hier al binnen twee weken achter een bureau kunnen zitten.” Om te zien of het nog beter kan, legt de IND telkens het oor te luisteren bij het bedrijfsleven en universiteiten, zei hij. Ook wordt er een klantenpanel in het leven geroepen. “We kijken voortdurend. We vergelijken met andere landen. We pakken het op.”

In de beantwoording van schriftelijke vragen over zijn begroting gaf Leers aan dat hij de Kamer op korte termijn een overzicht van alle leges in verband met het Modern Migratiebeleid wil voorleggen.