Stichting Apeldoorns Uitburo wordt Stichting Apeldoorn Promotie

Thu, 2011-08-18 13:58

Stichting Apeldoorns Uitburo wordt Stichting Apeldoorn Promotie

Het Apeldoorns Uitburo, coördinator van het evenementenbeleid in Apeldoorn, gaat per 15 september a.s. onder de Stichting Apeldoorn Promotie verder.

Reden voor de naamswijziging is de beëindiging van het contract met het Nederlands Uitburo. Het landelijke platform bood voor de stichting onvoldoende toekomstmogelijkheden om promotie van evenementen en het overig vrijetijdsaanbod in Apeldoorn integraal te presenteren.

Stichting Apeldoorn Promotie werkt voor 2012 aan één Apeldoornse integrale vrijetijdsagenda voor inwoners en dagtoerisme waarbij consumentgericht denken, leggen van dwarsverbanden en citybranding centraal staan. Tot die tijd kan het publiek terecht op apeldoorngaatuit.nl voor de digitale versies van de twee vrijetijdsspecials die de stichting dit najaar huis aan huis in Apeldoorn gaat verspreiden.

Integrale aanpak werpt vruchten af

De Stichting Apeldoorn Promotie brengt initiatieven van evenementenorganisatoren, de wensen van bewoners en bezoekers, het gemeentelijke beleid en de thema’s van de stad bij elkaar. Door deze integrale aanpak wordt er effectiever gewerkt aan verbinding, afstemming en zichtbaarheid van Apeldoornse evenementen en het overige vrijetijdsaanbod. Deze aanpak heeft de afgelopen drie jaar geresulteerd in een meer samenhangend evenementenaanbod in aansluiting op het overig vrijetijdsaanbod en het uitbrengen van jaarlijkse evenementenkalenders en vrijetijdsspecials voor inwoners en bezoekers. Hierdoor is Apeldoorn van plaats 28 naar plaats 12 gestegen in de evenementenmonitor van de 50 grote steden.

Speerpunten stichting Apeldoorn Promotie 2011-2014

De Stichting Apeldoorn Promotie werkt de komende jaren met een vijftal programmalijnen om zo meer  bij te dragen aan de economische doelstellingen van de stad.

Eén van de lijnen is o.a.  Apeldoorn Royaal waarbij Apeldoorn zich tijdens de meivakantie presenteert als koninklijke en gastvrije stad door middel van collectieve communicatie van evenementen (o.a.Prinsennacht, Koninginnedag, Prinsheerlijke Barretocht), het culturele programma in de stad (o.a. Paleis Het Loo, Gigant, Markant en CODA) ,de opening van het attractieseizoen (o.a. Apenheul, Julianatoren) en het centrum van Apeldoorn (koopzondagen, warenmarkten). Door krachtenbundeling en een samenhangend geheel te presenteren, wordt de onderscheidende Apeldoornse identiteit sterker en efficiënter benadrukt voor zowel inwoners, bezoekers als ondernemers.

Over Stichting Apeldoorn Promotie

Stichting Apeldoorn Promotie bestaat uit een bestuur en een evenementenmanager. Vertegenwoordigers uit het bedrijfsleven, horeca, muziekindustrie, projectorganisatie en financiële wereld vormen het bestuur. De stichting werkt aan een integraal evenementenbeleid waarbij Apeldoorn sterker geprofileerd wordt als een dynamische en aantrekkelijke stad voor inwoners en bezoekers. Daarnaast geeft de stichting o.a. advies aan het college van B&W inzake evenementensubsidies