Seminar: ‘Overleven in de zorg’

Overleven is een kunst: gesymboliseerd in een zeefdruk, tentoongesteld tijdens het seminar.

Marianne Wilts (Welsum) is beeldend kunstenaar en docent tekenen & schilderen. Ze geeft lezingen kunstgeschiedenis en organiseert kunstexcursies.

Marianne Wilts (Welsum) is beeldend kunstenaar en docent tekenen & schilderen. Ze geeft lezingen kunstgeschiedenis en organiseert kunstexcursies.


 
Deelname:
Kosten deelnemer: € 50,00 excl.BTW. Inschrijven seminar: http://www.wittenborg.eu/zorg-seminar-registration-300615.htm 
Deelnemers ontvangen een factuur met rekeningnummer voor betaling. Leden van de VU-vereniging krijgen 10 euro reductie.

Datum: dinsdag 30 juni 2015, vanaf 17.00 uur in Apeldoorn

Locatie: Auditorium van Aventus, Laan van de Mensenrechten 500, 7331 VZ Apeldoorn

Thema: ‘Kan uw zorgorganisatie overleven in drastisch gewijzigde omstandigheden?’

 key-note spreker Guus van Montfort Een boeiend thema waar key-note spreker Guus van Montfort (voorzitter van ActiZ, de brancheorganisatie van verpleeg- en verzorgingshuizen, thuiszorg, jeugdgezondheid- en kraamzorg) zich onder meer over zal buigen.

Seminar-deelnemers krijgen inzicht in wat nodig is om veranderingen te realiseren. Daarnaast kunnen ervaringen worden uitgewisseld die in de eigen organisatie ingezet kunnen worden. De aanleiding voor dit seminar is een onder zoek bij de zorgorganisatie ‘De Goede Zorg’. Deze organisatie verleent al meer dan 50 jaar zorg in heel Apeldoorn. Gelijk alle andere organisaties, moet De Goede Zorg mee in de grote veranderingen. In de praktijk is onderzocht of grote en vooral gedwongen veranderingen in de werksfeer toch in goede banen geleid kunnen worden. Tijdens het seminar ‘Overleven in de zorg’ komen Bert Blauw (directeur De Goede Zorg) en Erik Schensema (de betrokken verandermanager) aan het woord over hun ervaringen.

Sprekers:

Teun Wolters, PhD - Researcher at Wittenborg UniversityDr. Teun Wolters (onderzoeker, docent Wittenborg University) neemt de taak van dagvoorzitter bij het seminar ‘Overleven in zorg’ op zich. Hij verduidelijkt ook dat het onderzoek organisaties een spiegel voorhoudt. De vraag is of er voldoende vertrouwen is om de omslag te realiseren. Daarbij komt de vraag aan de orde of de organisatie in staat is  weerstanden tegen verandering te overwinnen. Aangegeven zal worden waar de weerstanden uit bestaan en wat eraan gedaan kan worden. Wolters is de auteur van een special seminar-document over het onderzoek. Ook daar zal hij aandacht aan geven

Prof. Dr. Guus van Montfort (voorzitter van Actiz) plaatst de overlevingsproblematiek in het maatschappelijke beleidskader: de nieuwe rollen van gemeente, meer cliëntgerichtheid gekoppeld aan zelfredzaamheid, meer kwaliteit in een situatie van bezuiniging en onzekerheid. Overleven vraagt aanpassingsvermogen en herijkte professionaliteit. Kan de overheid dit alles met recht van de langdurige zorg vragen of wordt het onmogelijke gevraagd?

Bert Blauw (directeur De Goede Zorg) gaat in op de betekenis van de beleidsverandering voor De Goede Zorg: een flinke organisatieverandering, strategisch, organisatorisch, HRM en ook in termen van HRM- en cliëntenrelaties. Al met al een stevige omslag waarvan succes niet verzekerd is. Organisatieverandering biedt kansen, maar het is natuurlijk zaak deze te ‘verzilveren’. Daarom is ook een verandermanager ingeschakeld.

Erik Schensema  (verandermanager) schetst de omslag die voor een deel kan steunen op een organisatie die haar kracht bewezen heeft. Dat geeft vertrouwen en toch grijpt de omslag drastisch in op alle onderdelen van de organisatie. Een duidelijke koers en fasering in de tijd zijn belangrijk. Aangegeven wordt hoe die fasering er uitziet.

Behalve de eerder genoemde sprekers zal in de paneldiscussie Peter van den Boom plaatsnemen. Hij is voorzitter van het VU-Comité Gelderland en auteur van verschillende publicaties op het gebied van organisatieverandering.

Programma Seminar ‘Overleven in de Zorg’

17.00 – 17.30 u     Ontvangst, koffie/thee

17.30 – 17.35 u     Opening door dagvoorzitter Teun Wolters en intro met stelling (beantwoording in de pauze)

17.35 – 17.40 u     Korte film – WMO-perikelen mevrouw Jansen (niet haar echte naam)

17.40 – 17.50 u     Bert Blauw, directeur-bestuurder De Goede Zorg, Kansen bij veranderingen

17.50 – 18.00 u     Erik Schensema, de verandermanager, schetst de lijnen van veranderingen en maakt praktische kanttekeningen

18.00 – 18.10 u    Teun Wolters, onderzoeker, over weerstanden tegen veranderingen

18.05 – 18.30 u     Hoofdspreker Guus van Montfort, ActiZ, ‘Overleven in de zorg’

18.30 – 19.00 u      Pauze met duurzaam broodje en soep. Invullen enquête.

19.00 – 19.05 u     Dagvoorzitter gaat in op resultaten van het onderzoek.

19.05 – 19.45 u     Groepsdiscussies aan de statafel

19.45 – 19.50 u     Terug naar de plenaire ruimte

20.00 – 20.25 u     Paneldiscussie

20.25 – 20.30 u     Samenvatting en afsluiting van de dag

20.30 – 21.30 u    Korte nazit en gelegenheid om te netwerken

Deelname:

Kosten deelnemer: € 50,00. Inschrijven info@wittenborg.eu o.v.v. seminar: Overleven in de zorg. Deelnemers ontvangen een factuur met rekeningnummer voor betaling.

Meer informatie:

Dr. Jan Waalkens – 088-667 2688

Partners Seminar: Overleven in de zorg

De Goede Zorg:  Erik Schensema – Verandermanager

Wittenborg University of Applied Sciences: Dr. Teun Wolters – lector duurzaam ondernemen bij Wittenborg University of Applied Sciences en lid VU-regio comité Gelderland. Dr. Jan Waalkens – Marketing Directeur Wittenborg University of Applied Sciences

VU-Regio-comité Gelderland

Peter van den Boom - voorzitter Regio-comité Gelderland

VU-Regio-comité GelderlandWittenborg University of Applied Sciences