Na buitenlands diploma tóch bekostigde tweede studie

10.11.2011
Sat, 2011-10-29 21:18

29/10/2011 -  EU-studenten met een buitenlandse bachelor of master betalen voor een studie in Nederland het wettelijk collegegeld en niet het veel hogere instellingsgeld.

Met deze uitspraak van de staatssecretaris komt een einde aan onduidelijkheid die bestond sinds studenten voor een tweede studie instellingscollegegeld moeten betalen: telt een buitenlandse titel daarvoor ook mee? Welk collegegeldtarief een student betaalt hangt volgens de wet (WHW)af van de vraag of de student volgens het Centraal Register Inschrijving Hoger Onderwijs (CRIHO) al een graad heeft.

“De graadverlening aan een student die [...] in het buitenland een bacheloropleiding met succes afgerond heeft wordt niet in het CRIHO geregistreerd,” schrijft Zijlstra nu. “Een student die aan een buitenlandse instelling een mastergraad heeft behaald kan eveneens alsnog tegen wettelijk collegegeld een (tweede) masteropleiding volgen," stelt Zijlstra verder. Het overkoepelend principe: een student kan één bachelor en één master tegen het wettelijk collegegeld behalen.

De kamerleden Jadnanansing en Lucas hadden Zijlstra evraagd om opheldering over de situatie van een zeer specifieke groep studenten die voor de invoering van de bachelor-master-structuur aan een bekostigde Nederlandse instelling een (master-)diploma hebben behaald, maar daaraan voorafgaand een bachelor in het buitenland of aan een particulier instelling hebben gehaald. Het ISO had in een persbericht aandacht gevraagd voor een ‘weeffout’ in de wet, waardoor deze groep een publiek bekostigde bachelor zou mislopen. De staatssecretaris heeft aangekondigd de wet met terugwerkende kracht aan te zullen passen, zodat deze groep recht heeft op het volgen van een bachelor tegen wettelijk collegegeld.

www.transfermagazine.nl