Duurdere Verblijfsvergunning Volgens Leers Geen Drempel

Tue, 2011-08-23 15:59
Duurdere Verblijfsvergunning Volgens Leers Geen Drempel

Minister Leers (Immigratie) verwacht niet dat de hogere leges voor verblijfsvergunningen studenten en kennismigranten van buiten de EU ervan zullen weerhouden om naar Nederland te komen. Dat schrijft hij aan de Tweede Kamer.

Sinds 1 juli zijn studenten 50 euro meer kwijt aan de verkorte procedure voor een machtiging tot voorlopig verblijf (mvv) en 112 euro extra voor de aanvraag van een verblijfsvergunning.  Kennismigranten zijn in eerste instantie niet duurder uit, omdat het kabinet het belangrijk vindt dat zij naar Nederland komen. Pas bij het verlengen van  hun verblijfsvergunning moeten zij, net als studenten, meer betalen dan voorheen.

Voor kennismigranten zal die verhoging geen drempel zijn, denkt Leers. Om in aanmerking te komen voor de kennismigrantenregeling moeten zij aan een salariscriterium voldoen. Bovendien verlengen zij hun verblijfsvergunning niet vaak, omdat die geldig is voor de duur van hun verblijf. De minister verwacht evenmin dat de nieuwe tarieven een onoverkomelijk probleem zullen zijn voor studenten, omdat die maar een fractie vormen van de totale kosten die zij moeten maken om in Nederland een opleiding te volgen.

Leers erkent dat de leges voor beide groepen hoger liggen dan in vrijwel alle buurlanden. Kostendekkendheid zou ook daar het uitgangspunt moeten zijn voor de tarieven, maar hij weet niet in hoeverre dat in de praktijk zo is. Daarnaast heeft Nederland bij de vaststelling van leges voor kennismigranten de financiële draagkracht mee laten spelen. Verder is een internationale vergelijking volgens de minister complex, omdat de geldigheidsduur van verblijfsvergunningen in de betrokken landen verschillen.

De plotselinge verhogingen hebben volgens Leers te maken met afspraken binnen het kabinet dat leges meer kostendekkend moeten zijn en hij er dit jaar nog 9 miljoen extra mee moet binnenhalen. Toch toont hij zich bereid om met de Tweede Kamer te overleggen.